“De uitdaging is voor mij in zo weinig mogelijk details een zo groot mogelijke zeggingskracht te leggen.”

Alied Nyp-Holman

(Grootegast, 1945)

Als dochter van pottenbakker/beeldhouwer Derk Holman komt Alied Nyp-Holman al vroeg met kunst in aanraking. Na een opleiding als leerkracht basisonderwijs doceert ze beeldende vorming aan de middelbare school. Ze treedt tegelijkertijd in de voetsporen van haar vader en gaat pottenbakken.
Vanaf 1995 is Nyp-Holman werkzaam als beeldhouwer: “Uitgangspunt van mijn werk is de mens, in al zijn hoedanigheid, vorm te geven. Soms schuif ik doelbewust met volumes en vervorm daardoor de natuurlijke verhoudingen, zodat het beeld aan spanning wint. Door de strakke lijnvoering krijgen de beelden een krachtige uitstraling. De uitdaging is voor mij in zo weinig mogelijk details een zo groot mogelijke zeggingskracht te leggen. Als werkwijze heb ik gekozen om de beelden eerst in klei te boetseren, voordat ze in brons worden gegoten. Om het authentieke karakter zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen, worden de beelden door mijzelf bijgewerkt en met grote zorgvuldigheid gepatineerd”.