Worst verzamelt fragmenten uit verschillende werkelijkheden.

Jan Worst

(Heerenveen, 1953)

Jan Worst volgde een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen.

Dat de schilderijen van Jan Worst realistisch genoemd worden, kan volgens hem aanleiding geven tot misverstanden. Het begrip realisme is verbonden aan het afbeelden van de werkelijkheid en is voor de schilder als zodanig een enigszins naïeve en misschien wel achterhaalde activiteit. De schilderijen van Worst zijn opgebouwd uit herkenbare elementen. Maar dit betekent niet dat de beschouwer deze herkenbaarheid als vanzelfsprekend moet ervaren. Worst verzamelt fragmenten uit verschillende werkelijkheden: antieke meubels en tapijten, kinderen en jonge vrouwen die zo uit een modeblad lijken gestapt. Dit alles brengt hij samen in een schilderij. Het gaat in zijn werken om een schijnwereld die ver van de dagelijkse realiteit verwijderd is. Anders dan in de wetenschap, die wil onthullen en ontmaskeren, gaat het volgens Worst in de kunst om het verhullen en verbergen.